1.
Sonesson A, Elmgren M. Högre utbildning för vidare perspektiv. Högre utbildning [Internet]. 23 oktober 2014 [citerad 17 januari 2022];4(2):93-4. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/779