1.
Sataøen HL. «Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner. Högre utbildning [Internet]. 09 september 2014 [citerad 16 maj 2022];4(2):95-108. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780