1.
Malmberg A. Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en etablerad praktik. Högre utbildning [Internet]. 09 september 2014 [citerad 17 maj 2022];4(2):141-5. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/783