1.
Sonesson A, Elmgren M, Fjellström M, Geschwind L, Larsson M. Högre utbildning drar tillbaka artikeln ”Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav”. Högre utbildning [Internet]. 15 april 2014 [citerad 17 maj 2022];4(2):161. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785