1.
Sonesson A, Elmgren M. Kritisk kollegial granskning och Högre utbildning. Högre utbildning [Internet]. 21 mars 2014 [citerad 17 januari 2022];4(1):1-. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/787