1.
Sonesson A, Henriksson A-S. Högre utbildnings första temanummer: Självständiga arbeten. Högre utbildning [Internet]. 10 juni 2013 [citerad 17 januari 2022];3(2):83-6. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/807