1.
Hovstadius E. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik. Högre utbildning [Internet]. 15 januari 2013 [citerad 17 maj 2022];3(1):63-8. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/828