1.
Sivenbring J. Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen. Högre utbildning [Internet]. 10 juli 2017 [citerad 22 januari 2022];7(1):1-12. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/903