1.
Bolander Laksov K. Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning [Internet]. 24 september 2018 [citerad 02 oktober 2023];8(2):55-68. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/996