https://hogreutbildning.se/index.php/hu/issue/feed Högre utbildning 2022-07-01T08:14:17+02:00 Jan Stockfors Jan.Stockfors@slu.se Open Journal Systems <p>Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor.</p> https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3665 Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning 2022-06-24T18:29:06+02:00 Susanne Pelger susanne.pelger@science.lu.se <p>Om måluppfyllelse ska kunna säkerställas för alla studenter behöver förutsättningar ges för lärandeprogression mot utbildningens mål. För att stärka dessa förutsättningar har progressionsplaner utvecklats för de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet. Progressionsplanen konkretiserar varje examensmål i etappmål med gradvis ökade krav och ger därigenom en överblick över den förväntade lärandeprogressionen. När planen implementeras i utbildningen konkretiseras etappmålen ytterligare i ämneskursernas lärandemål. I denna publikation redogör jag för de naturvetenskapliga utbildningarnas process i fem steg för utveckling och implementering av progressionsplaner, och resultatet av detta arbete. Vidare diskuterar jag progressionsplaners möjligheter inom högre utbildning. Avslutningsvis reflekterar jag över lärdomar och kritiska faktorer att beakta då progressionsplaner utvecklas och implementeras.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3>Progression plans to support learning, teaching and development in higher education</h3> <p>If goal attainment is to be ensured for all students, conditions need to be provided for<br>progression towards the learning outcomes. In order to strengthen these conditions,<br>progression plans have been developed for the science study programmes at Lund University.<br>The progression plan concretises each curriculum outcome in three stages with gradually<br>increased demands, thereby providing an overview of the intended learning progression. In<br>the implementation of the plan, outcomes at each stage are further concretised in the learning<br>outcomes of the subject courses. In this paper, I describe the five-step process for development<br>and implementation of progression plans in the science programmes, and the results of this<br>work. Furthermore, I discuss the opportunities that the progression plans offer in higher<br>education. In conclusion, I reflect on learning experiences and critical factors to consider<br>when progression plans are developed and implemented.</p> 2022-06-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Susanne Pelger https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3837 Bokrecension: Didaktisk dialog i högre utbildning (2021) 2022-07-01T08:14:17+02:00 Helene Edberg helene.edberg@sh.se <p>"Handen på hjärtat: när bjöd du senast in en kollega i ditt undervisningsrum för att få lite respons och några spännande förslag på hur du kan skapa ännu bättre undervisning? I ärlighetens namn så sker nog kollegiala utbyten och reflektioner över våra undervisningspraktiker rätt sällan, och kanske mestadels bara när vi lärare vill visa upp något som är värt beundran, om vi hinner med det ens då. Men i Didaktisk dialog i högre utbildning händer det!" Läs Helene Edbergs recencion av boken <em>Didaktisk dialog i högre utbildning (2021).</em></p> 2022-07-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Helene Edberg