Vad är ORCID?

ORCID är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller en konstant identifikator – ett ORCID-iD (Open Researcher and Contributor ID) – som särskiljer dig från andra forskare och är ett system för sammanläkning av dina forskarpublikationer och aktiviteter till ditt iD. ORCID-standarden är integrerad i många system som används av förlag, utgivare, finansiärer, lärosäten, institutioner samt andra aktörer med forskningsanknytning och forskarrelaterade tjänster. orcid.org.

Hur och varför vi samlar in ORCID-iD?

Denna tidskrift samlar in ORCID-iD så att vi kan [lägga till syfte och särskilja Member-API (sökgränssnitt ORCID-medlem) Public-API (publikt sökgränssnitt)]. När du klickar på ”Authorize” (Godkänn)-knappen i ORCID-popupfönstret, kommer vi att be dig att dela ditt iD genom att använda en autentiserad process: antingen genom att registrera ett ORCID-iD eller, om du redan har ett ORCID iD, logga in på ditt ORCID-konto, och då ge oss tillstånd att ta del av ditt ORCID-iD. Vi gör detta i syfte att säkerställa att du är identifierad på ett korrekt sätt och har säker anslutning till ditt ORCID-iD.
Läs mer i artikeln What’s so special about signing in.

Where are ORCID iDs displayed?

To acknowledge that you have used your iD and that it has been authenticated, we display the ORCID iD icon iD icon alongside your name on the article page of your submission and on your public user profile.
Learn more in How should an ORCID iD be displayed.