Redaktion

Huvudredaktör

Anders Sonesson, Lunds universitet

Redaktörer

Mona Fjellström, Umeå universitet

Maria Weurlander, Kungliga Tekniska högskolan

Maria Wolrath-Söderberg, Södertörns högskola

Redaktionsråd

Marit Allern, Universitetet i Tromsø 

Lars Geschwind, Kungliga Tekniska högskolan

Kim J. Herrmann, Aarhus Universitet

Lisbeth Lundahl, Umeå universitet

Ulla Riis, Uppsala universitet

Redaktionsrådets uppdrag

Högre utbildning drivs med stöd av U6, dvs de pedagogiska utvecklingsenheterna vid Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet i samverkan. Stöd utgår också från Swednet, svenskt nätverk för pedagogisk utveckling av högre utbildning, www.swednetwork.se