Redaktion

Huvudredaktörer

Jan Stockfors, Sveriges lantbruksuniversitet

Maria Weurlander, Stockholms universitet

Redaktörer

Per-Anders Forstorp, Linköpings universitet

Ulrike Schnaas, Uppsala universitet

Cecilia Olsson Jers, Linnéuniversitetet

Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet

Hélène Edberg, Södertörns Högskola

Redaktionsråd

Ragnhild Sandvoll, Universitetet i Tromsø 

Lars Geschwind, Kungliga Tekniska högskolan

Rie Troelsen, Syddanske Universitet

Lisbeth Lundahl, Umeå universitet

Ulla Riis, Uppsala universitet