Redaktion

Huvudredaktörer

Mona Fjellström, Umeå universitet

Jan Stockfors, Sveriges lantbruksuniversitet

Redaktörer

Maria Weurlander, Stockholms universitet

Maria Wolrath Söderberg, Södertörns högskola

Per-Anders Forstorp, Linköpings universitet

Ulrike Schnaas, Uppsala universitet

Ceciila Olsson Jers, Malmö universitet

Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet

Redaktionsråd

Ragnhild Sandvoll, Universitetet i Tromsø 

Lars Geschwind, Kungliga Tekniska högskolan

Rie Troelsen, Syddanske Universitet

Lisbeth Lundahl, Umeå universitet

Ulla Riis, Uppsala universitet