Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer. Se Riktlinjer för författare.
  • Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser)
  • Författaren intygar och ansvarar för att denne är upphovsman till texten. Ett bidrag kan ha en eller flera författare. För att räknas som medförfattare till ett bidrag måste man: Ha gett väsentligt bidrag till idé och utformning eller datainsamling eller analys och tolkning, eller ha bidragit utarbetandet av själva manuskriptet eller varit med i kritisk revision av det intellektuella innehållet, samt ha godkänt och vara beredd att ta ansvar för den version som publiceras.
  • Den som skickar in ett bidrag har fullt ansvar för detta fram till dess materialet publiceras. Detta innebär att författaren fram till publicering kan dra tillbaka sitt manuskript, godkänna eller motsätta sig förändringar och föreslå egna förändringar. När materialet är accepterat av redaktion för publicering har författaren inte längre obetingad rätt att kräva ändringar, utan möjligheten att göra sådana värderas från fall till fall.

Riktlinjer för författare

CHECKLISTA FÖR BIDRAG

  1. Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer (se Bidragstyper)
  2. Bidraget har inte varit publicerat tidigare eller så har föreskrifterna för återpublicering iakttagits..
  3. Bidraget är i Word-format (.doc, .docx, eller .rtf)
  4. Referenshanteringen i bidraget följer APA i såväl löpande text som referenslista (se t.ex. följande instruktioner).
  5. Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser).
  6. Bilder och figurer är försedda med bild-/figurtexter och placerade på plats i den löpande texten istället för samlade i slutet.

Integritetspolicy

Namn och e-postadresser som lagts upp på NOASPs webbplats kommer att användas exklusivt för angivna syften och kommer inte att tillgängliggöras för något annat syfte eller yppas till någon annan part. För ytterligare information gällande NOASPs data- och integritetspolicier, inklusive den registrerades rättigheter och åtkomsttillval, se vår fullständiga Datahanterings- och integritetspolicy.