9 Objekt
null

Under året 2019 formulerades ett call for papers till en temasektion av Högre utbildning. I sin introduktion beskriver gästredaktörerna, Cecilia Enberg och Ola Leifler, den situation som då rådde (och ännu råder):

“At the time of writing it, the global school strikes initiated by Greta Thunberg and engaging millions of people globally were the most visible and clear demonstrations of calls for a future not ravaged by climate chaos. Calls were made to declare a global climate emergency – something that countries, jurisdictions, and local governments all over the world have also done. Today, around 820 million people around the world therefore live in areas where a climate emergency has been declared and where politicians have opted for leading towards the more sustainable future which is sorely needed.”

Under året 2020 har vi upplevt ytterligare en katastrofsituation i form av Covid-19 pandemin. Detta pekar mot behovet av att agera inom ramen för högre utbildning, både i relation till pandemin och till klimatförändringarna. Redaktörerna skriver vidare: “How we learn from this situation in the coming years will be crucial in determining whether our global civilization can have a sustainable future. Institutions for education and research are as important as ever in bringing different perspectives to bear on the global crises that we will have to face as resolutely as we have responded to the current one.”

Denna temasektion om undervisning och lärande inkluderar bidrag som bygger på initiativ för att främja lärande för hållbar utveckling genom att organisera högre utbildning på nya sätt. Bidragen innehåller ämnen som styrning och organisering av utbildning för att främja hållbar utveckling; pedagogiska former och lärandeaktiviteter som stödjer lärande för hållbar utveckling; exempel på fortbildning av lärare som syftar till att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling. Andra bidrag reflekterar kring särskilda erfarenheter av undervisning och lärande för hållbar utveckling – inklusive studenters bidrag.

Andra artiklar om lärande för hållbar utveckling som publicerats i Högre utbildning kan i efterhand inkluderas i denna temasektion.

Foto: NosUA, iStock / Getty Images Plus

Alla objekt