Ledarskap för hållbar omställning i högre utbildning

Författare

  • John Holmberg Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v10.2422

Abstract

FN:s ledning är tydlig med att Agenda 2030 kräver transformativt och inkluderande ledarskap. Ett ledarskap som kräver att vi tar modiga beslut och flyttar oss ut ur våra ”comfort zones” och välkomnar innovativa sätt att arbeta och tänka. I denna artikel ger jag min reflektion över ledarskapskompetenser i undervisningen och ledarskapets betydelse inom undervisningsorganisationen för att möjliggöra för studenter att bygga sådana kompetenser samtidigt som de skapar värde för andra. Det handlar om ledarskap på olika nivåer: att leda sig själv, att leda ihop med andra och att leda för det gemensamma globala samhället. Det handlar också om att skapa rum/utrymme för att möjliggöra utforskande samverkan för hållbar omställning. Att skapa detta förändringsutrymme kräver dock att ledningen, speciellt inom utbildningsystemet, förstår att skilja på men ändå ser det ömsesidiga beroendet av två logiker för styrning och utveckling: kryssnings- respektive expeditionslogiken.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-06-24

Referera så här

Holmberg, J. (2020). Ledarskap för hållbar omställning i högre utbildning. Högre utbildning, 10(1), 98–107. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2422

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Kategorier

Nyckelord:

lärande, hållbar utveckling, systeminnovation, expedition, ledarskap