Upphovsrätt och licens

Författare som bidrar till Högre utbildning behåller upphovsrätt och publiceringsrättigheter för sina artiklar, men samtycker till att publicera sina artiklar under villkoren i licensen Creative Commons CC BY 4.0, som tillåter tredjeparter at kopiera, bearbeta och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format, på villkor att hen anger källan på korrekt sätt, länkar till licensen och markerar om det är gjort ändringar i materialet.

Den som skickar in ett bidrag har fullt ansvar för detta fram till dess materialet publiceras. Detta innebär att författaren fram till publicering kan dra tillbaka sitt manuskript, godkänna eller motsätta sig förändringar och föreslå egna förändringar. När materialet är accepterat av redaktion för publicering har författaren inte längre obetingad rätt att kräva ändringar, utan möjligheten att göra sådana värderas från fall till fall.

Författaren som skickar in ett manuskript intygar och ansvarar för att denne är upphovsman till texten. Ett bidrag kan ha en eller flera författare och den som skickar in ett manuskript ansvarar för att samtliga medförfattare lever upp till kraven för medförfattarskap. Se Riktlinjer för författarskap

MER INFORMATION