Upphovsrätt

Författaren intygar och ansvarar för att denne är upphovsman till texten. Ett bidrag kan ha en eller flera författare. För att räknas som medförfattare till ett bidrag måste man:

  • ha gett väsentligt bidrag till idé och utformning eller datainsamling eller analys och tolkning, eller
  • ha bidragit vid utarbetandet av själva manuskriptet eller varit med i kritisk revision av det intellektuella innehållet, samt
  • ha godkänt och vara beredd att ta ansvar för den version som publiceras.

Den som skickar in ett bidrag har fullt ansvar för detta fram till dess materialet publiceras. Detta innebär att författaren fram till publicering kan dra tillbaka sitt manuskript, godkänna eller motsätta sig förändringar och föreslå egna förändringar. När materialet är accepterat av redaktion för publicering har författaren inte längre obetingad rätt att kräva ändringar, utan möjligheten att göra sådana värderas från fall till fall.

Bidrag som publiceras i Högre utbildning lyder under Creative Commons licens BY-NC 4.0, dvs de är fritt tillgängliga utan kostnad för läsaren och får användas och spridas icke-kommersiellt under villkor att korrekt källhänvisning görs.