Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Högre utbildning

ISSN-nummer: 2000-7558

Huvudredaktörer: Maria Weurlander & Jan Stockfors

Huvudredaktörernas e-postadresser: maria.weurlander@edu.su.se & jan.stockfors@slu.se

Utgivare: Cappelen Damm AS

Utgivares adress: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivares organisationsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivares kontaktperson: Maria Braadland

Utgivares kontaktpersons e-postadress: maria.braadland@cappelendamm.no

Tidskriftsägare: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Tidskriftsägares adress: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige

Stöd: Högre utbildning drivs med stöd av de pedagogiska utvecklingsenheterna inom U6, dvs Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet i samverkan. Stöd utgår också från Malmö och Örebro universitet, Mälardalens, Södertörns, Kristianstads och Blekinge Tekniska högskola, samt Swednet, svenskt nätverk för pedagogisk utveckling av högre utbildning

Licens: Creative Commons CC BY 4.0

DOAJ-status: registrerad

Indexering: Tidskriften Högre utbildning rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska UHR:s (Universitets- och högskolerådets) förteckning över publiceringskanaler och i den danska BFI-lista

Avgifter: Högre utbildning tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.