Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Högre utbildning

ISSN-nummer: 2000-7558

Huvudredaktörer: Anders Sonesson & Mona Fjellstrom

Huvudredaktörernas e-postadresseranders.sonesson@ahu.lu.se & mona.fjellstrom@umu.se

Utgivare: Cappelen Damm AS

Utgivares adress: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivares organisationsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivares kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivares kontaktpersons e-postadress: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidskriftsägare: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds Universitet.

Tidskriftsägares adress: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Box 117, S-221 00 Lund, Sweden

Stöd:  Högre utbildning drivs med stöd av de pedagogiska utvecklingsenheterna inom U6, dvs Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet i samverkan. Stöd utgår också från Swednet, svenskt nätverk för pedagogisk utveckling av högre utbildning

License: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License

DOAJ-status: registered

Indexering: Tidskriften Högre utbildning rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska UHR:s (Universitets- och högskolerådets) förteckning över publiceringskanaler och i den danska BFI-lista.