Open Access Policy

Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner, kopiera och sprida. Vid publicering tilldelas artiklarna ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som gör tidskriften sök- och citeringsbar. DOI-numret skall uppges vid citering. Genom att registrera sig som läsare av tidskriften, får man meddelande varje gång som nytt innehåll publiceras på tidskriftens hemsida.

Högre utbildning är tillgänglig via tidskriftens hemsida (hogreutbildning.se) samt via internationella sökmotorer, såsom Google Scholar.