Open Access Policy

Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner, kopiera och sprida. Vid publicering tilldelas artiklarna ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som gör tidskriften sök- och citeringsbar. DOI-numret skall uppges vid citering. 

Högre utbildning är tillgänglig via tidskriftens hemsida (hogreutbildning.se) samt via internationella sökmotorer, såsom Google Scholar.

Preprint-policy

Preprint är benämningen på en version av en artikel innan den skickats till en vetenskaplig tidskrift för kollegial granskning.

Högre utbildning tillåter att författarna publicerar en preprint-version av artikeln i en särskild preprint-databas, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

  • Författaren(arna) behåller upphovsrätten till preprint-versionen och eventuella vidareutvecklingar av texten, samt rätten att skicka in artikeln till tidskriften.
  • Författaren(arna) informerar om att det finns en preprint-version av artikeln när artikeln skickas in till Högre utbildning. Detta ska framgå på titelsidan, tillsammans med DOI-nummer och en länk till preprint-artikeln.
  • Författaren(arna) accepterar att tidskriften inte kan garantera författaren(arna)s anonymitet vid den kollegiala granskningen, även om manuskriptet är anonymiserat.
  • Om artikeln antas och publiceras förpliktar författaren(arna) sig att uppdatera informationen relaterad till preprint-versionen, så att det framgår att den slutgiltiga versionen av artikeln är publicerad i Högre utbildning med en direkt länk (DOI) till den publicerade versionen.

Återpublicering

Högre utbildning har följande regler för återpublicering:

Om du vill skicka in en text som redan är publicerad (i en tidskrift, bok eller rapport, eller på egen hemsida, lärosätessajt eller liknande) så rör det sig om en återpublicering av en artikel. I sådana fall, eller om du skickar in en omarbetad version av en tidigare publicerad text, måste detta framgå i manuskriptet med tydlig referens och du måste även ha upphovsrätten (eller fått tillstånd av den som har upphovsrätten).

Är texten omarbetad ska också detta framgå och med hänvisning till ursprungspublikationen. Utöver kvaliteten kommer redaktion att ta ställning till värdet av en eventuell återpublicering (eller publicering av en omarbetad text) i sin bedömning.

Alla texter som i ursprungligt eller omarbetat skick återpubliceras kommer att tydligt referera till ursprungspublikationen.