Open Access Policy

Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner, kopiera och sprida. Vid publicering tilldelas artiklarna ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som gör tidskriften sök- och citeringsbar. DOI-numret skall uppges vid citering. 

Författare behåller upphovsrätt och publiceringsrättigheter för sina artiklar, men samtycker till att publicera sina artiklar under villkoren i licensen Creative Commons CC BY 4.0.

Författare tillåts och uppmanas att göra sina texter och tilläggsmaterial tillgängliga på personliga och lärosätesegna webbsidor, förutsatt att korrekt hänvisning till publiceringen i Högre utbildning görs.

Preprint-policy

Preprint är benämningen på en version av en artikel innan den skickats till en vetenskaplig tidskrift för kollegial granskning.

Högre utbildning tillåter att författarna publicerar en preprint-version av artikeln i en särskild preprint-databas, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

  • Författaren(arna) behåller upphovsrätten till preprint-versionen och eventuella vidareutvecklingar av texten, samt rätten att skicka in artikeln till tidskriften.
  • Författaren(arna) informerar om att det finns en preprint-version av artikeln när artikeln skickas in till Högre utbildning. Detta ska framgå på titelsidan, tillsammans med DOI-nummer och en länk till preprint-artikeln.
  • Författaren(arna) accepterar att tidskriften inte kan garantera författaren(arna)s anonymitet vid den kollegiala granskningen, även om manuskriptet är anonymiserat.
  • Om artikeln antas och publiceras förpliktar författaren(arna) sig att uppdatera informationen relaterad till preprint-versionen, så att det framgår att den slutgiltiga versionen av artikeln är publicerad i Högre utbildning med en direkt länk (DOI) till den publicerade versionen.

Tidigare nummer

Märk att vol. 6 nr 1 (2016) till vol. 11 nr 2 (2021) är publicerade under licensen Creative Commons CC BY-NC 4.0, som inte tillåter återanvändning för kommersiella ändamål.

Mer information