Open Access Policy

Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner, kopiera och sprida. Vid publicering tilldelas artiklarna ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som gör tidskriften sök- och citeringsbar. DOI-numret skall uppges vid citering. 

Högre utbildning är tillgänglig via tidskriftens hemsida (hogreutbildning.se) samt via internationella sökmotorer, såsom Google Scholar.