Blind granskning

Hur säkerställa anonym referentgranskning (expertgranskning, peer review)

När du sänder in ett manuskript för referentgranskning, måste du anonymisera det på följande sätt:

  1. Du måste ladda upp titelsidan som ett separat dokument.
  2. Säkerställ att du i egenskap av författare är anonymiserad i texten.
  3. Författarinformation måste tas bort från dokumentets filegenskaper.

Se hur du tar bort författarinformation från filegenskaperna hos Support Microsoft Office.