Om förlaget

Denna tidskrift publiceras av Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). NOASP startades 2015 och är ledande inom Open Access-publicering av vetenskapliga tidskrifter och böcker i Skandinavien. NOASP är en underavdelning inom Cappelen Damm Akademisk, en avdelningsgren vid Norges största förlag Cappelen Damm AS.