Indexering

Tidskriften Högre utbildning rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska UHR:s (Universitets- och högskolerådets) förteckning över publiceringskanaler och i den danska BFI-listan (den bibliometriske forskningsindikator).

Högre utbildning är registrerad i:

Högre utbildning arkiverar alla publicerade texter i Portico.