Indexering

Tidskriften Högre utbildning rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska UHR:s (Universitets- och högskolerådets) förteckning över publiceringskanaler och i den danska BFI-lista.

Högre utbildning finns registrerad i katalogen Directory of Open Access Journals (DOAJ).