Författarskap

Notera att den författare som skickar in ett manuskript är huvudkontaktperson för all redaktionell korrespondens genom hela processen för kollegial granskning och språkgranskningsprocesser, om tillämpligt.

En medarbetare kan kallas författare endast om personen uppfyller kriterierna enligt de s.k. Vancouver-rekommendationerna, genom: 

  1. Betydande och väsentliga bidrag och insatser avseende utformning eller design av verket; eller förvärv, analys eller tolkning och tydning av data för verket; OCH
  2. Skapande av utkast till verket eller kritisk granskning av verket gällande viktigt intellektuellt innehåll; OCH
  3. Slutgiltigt godkännande av den version av verket som skall publiceras; OCH
  4. Erkännande av ansvar för alla aspekter av arbetet och försäkran om att frågor som gäller korrekthet eller integritet för alla delar av verket undersökts och lösts på lämpligt och tillbörligt sätt.

De personer som omnämns som författare skall uppfylla samtliga fyra kriterier för författarskap och alla de som uppfyller dessa fyra kriterier skall kallas författare. Medhjälpare som inte uppfyller kriterierna för författarskap skall erkännas, exempelvis i en anteckning. Även finansiellt och materiellt stöd skall erkännas.