Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

  • Maria Wolrath Söderberg Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Södertörns högskola

Sammanfattning

Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta bli att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2017-12-29
Sektion
Reflektioner
How to Cite
WOLRATH SÖDERBERG, Maria. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande. Högre utbildning, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 77-90, dec. 2017. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1024>. Senaste access: 15 dec. 2018 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1024.
Nyckelord
Självreflektion, kritiskt tänkande, värdefrågor, klimatfrågor, topos