Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

Författare

  • Maria Wolrath Söderberg Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Södertörns högskola
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1024

Abstract

Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta bli att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2017-12-29

Referera så här

Wolrath Söderberg, M. (2017). Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande. Högre utbildning, 7(2), 77–90. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1024

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

Självreflektion, kritiskt tänkande, värdefrågor, klimatfrågor, topos