Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2017-12-29
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
Självreflektion, kritiskt tänkande, värdefrågor, klimatfrågor, topos