Riktlinjer för personskydd

WEBBPLATSBESÖKARE

I likhet med de flesta webbplatsoperatörer samlar Cappelen Damm in information som inte är personidentifierande. Detta är information som webbläsare och servrar gör tillgänglig, såsom information om webbläsartyp, språkval, hänvisande webbplats och tidpunkt för varje besök. Cappelen Damms syfte med att samla in denna information är att få mer insikt i hur Cappelen Damms webbesökare använder webbplatsen. Då och då kan Cappelen Damm delge information, som inte är personidentifierande, i aggregerad form, såsom exempelvis genom att publicera en rapport som visar hur webbsidorna används.

Cappelen Damm samlar även in information som är potentiellt personidentifierande, såsom Internet Protocol (IP)-adresser. Cappelen Damm använder dock inte sådan information i syfte att identifiera sina webbesökare och delger heller inte sådan information, med undantag från de förhållanden som beskrivs nedan.

INSAMLING AV PERSONIDENTIFIERANDE INFORMATION

Enskilda webbesökare på Cappelen Damms webbsidor interagerar med Cappelen Damm på sätt som gör det nödvändigt för Cappelen Damm att samla in personidentifierande information. Mängd och typ av information som Cappelen Damm samlar in, beror på vilken slags interaktion det rör sig om. Vi ber exempelvis författare som skall betala en publiceringsavgift att uppge vissa detaljer. De som gör transaktioner till Cappelen Damm – exempelvis genom att betala en publikationsavgift – ombeds att uppge tilläggsupplysningar som inkluderar personlig och ekonomisk information som behövs för att transaktionerna skall kunna utföras. Cappelen Damm samlar endast in sådan information som är nödvändig eller relevant för att tillgodose det behov som besökaren har för att interagera med Cappelen Damm. Cappelen Damm delger inte någon annan personidentifierande information än vad som beskrivs nedan. Webbesökare kan dessutom alltid neka till att uppge personidentifierande information, men de förvarnas då om att detta kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

AGGREGERAD STATISTIK

Cappelen Damm kan samla in statistik gällande webbesökares aktivitet och handlingsmönster på webbsidorna. Exempelvis kan Cappelen Damm övervaka de mest populära delarna av webbplatsen. Cappelen Damm kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. Cappelen Damm uppger inte någon annan personidentifierande information än vad som beskrivs nedan.

SKYDD AV EN BESTÄMD TYP AV PERSONIDENTIFIERANDE INFORMATION

Cappelen Damm uppger potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast till de av sina anställda, leverantörer och samarbetspartner som (i) behöver denna information för att kunna behandla den å Cappelen Damms vägnar eller för att göra tjänster tillgängliga på Cappelen Damms webbsidor samt (ii) som samtycker till att inte delge denna information till andra. Några av dessa anställda, leverantörer och samarbetspartner kan befinna sig utanför ditt hemland och vid användning av Cappelen Damms webbsidor godkänner du att sådan information kan överföras till dessa personer.

Cappelen Damm vill inte hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Med undantag för till sina anställda, leverantörer och samarbetspartner, såsom beskrivs ovan, uppger Cappelen Damm potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när så krävs enligt lag eller när Cappelen Damm är övertygad om att detta är nödvändigt för att skydda Cappelen Damms egendom eller rättigheter, tredje part eller folk i allmänhet.

Om du är en registrerad användare av en av Cappelen Damms webbplatser och har uppgett din e-postadress, kan Cappelen Damm då och då skicka dig ett e-postmeddelande för att informera dig om nya funktioner, be dig om feedback eller tillhandahålla uppdateringar gällande Cappelen Damms produkter och tjänster.

COOKIES

En cookie, även kallad informationskapsel, är en liten textfil med användarinformation som lagras i din webbläsare av de webbplatser som du besöker. Denna information överförs på nytt från webbläsaren till webbplatsen varje gång du besöker webbsidan. Cappelen Damm använder cookies för att identifiera och spåra webbesökare, deras användning av Cappelen Damms webbsidor samt deras webbplatspreferenser. De av Cappelen Damms webbesökare som inte vill att cookies lagras på sina datorer, bör, innan de går in på Cappelen Damms webbsidor, ändra inställningarna i sin webbläsare så att lagring av cookies inaktiveras. Detta kan dock medföra att vissa funktioner på Cappelen Damms webbsidor kanske inte kommer att fungera korrekt om lagring av cookies inaktiverats.

ÄNDRINGAR I RIKTLINJER FÖR PERSONSKYDD

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara av liten betydelse, kan Cappelen Damm komma att ändra sina riktlinjer för personskydd från tid till annan och utifrån Cappelen Damms eget gottfinnande. Cappelen Damm uppmanar sina webbesökare att besöka denna sida regelbundet för att ta del av eventuella ändringar gällande dessa riktlinjer. Fortsatt användning av denna webbplats efter varje ändring i dessa riktlinjer, bekräftar att du accepterar ändringarna.

Tack till Automattic and Own Terms.