Riktlinjer för författare

Checklista för bidrag

  1. Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer (se Bidragstyper)
  2. Bidraget har inte varit publicerat tidigare eller så har föreskrifterna för återpublicering iakttagits (se Återpublicering).
  3. Bidraget är i Word-format (.doc, .docx, eller .rtf)
  4. Referenshanteringen i bidraget följer APA i såväl löpande text som referenslista (se t.ex. följande instruktioner).
  5. Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser).
  6. Bilder och figurer är försedda med bild-/figurtexter och placerade på plats i den löpande texten istället för samlade i slutet. För att säkerställa att inga förskjutningar av figurer/illustrationer sker på grund av att olika versioner av ordbehandlingsprogram används rekommenderas att en pdf-version av bidraget bifogas till Word-filen.