Riktlinjer för författare

Råd till författare

Vid det här laget har vi fått in många artiklar och kan se vissa mönster i vilka som granskarna rekommenderar ska publiceras eller avslås. Ur den erfarenheten kan vi erbjuda några råd.

Vänligen läs: Att skriva artiklar för Högre utbildning

Checklista för bidrag

  1. Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer (se Bidragstyper)
  2. Bidraget har inte varit publicerat tidigare eller så har föreskrifterna för återpublicering iakttagits (se Återpublicering).
  3. Bidraget är i Word-format (.doc, .docx, eller .rtf)
  4. Referenshanteringen i bidraget följer APA i såväl löpande text som referenslista (se t.ex. följande instruktioner hos Purdue University).
  5. Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser).
  6. Bilder och figurer är försedda med bild-/figurtexter och placerade på plats i den löpande texten istället för samlade i slutet.