Det hållbara lärosätet – innebörd och hinder på vägen

Författare

  • Björn Brorström Kommunforskning i Västsverige, Göteborg och Högskolan Kristianstad, Sverige
  • Birgitta Påhlsson Kommunforskning i Västsverige, Göteborg och Högskolan i Borås, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v10.2596

Abstract

Hållbar utveckling ska vara en naturlig del av verksamheten vid universitet och högskolor. För lärosätena gäller att de förutsättningar som följer av traditioner och verksamhetens inriktning ser olika ut. För utveckling av den hållbara högskolan fordras stor insikt om det egna lärosätets historik och särskilda förutsättningar samt den egna verksamhetens styrkor och svagheter, risker och möjligheter. Vi menar att alla lärosäten, som på allvar vill integrera hållbar utveckling i verksamheten, möter en uppsättning dilemman i detta arbete. I artikeln behandlas sju dilemman. Det handlar bland annat om att balansera eldsjälars engagemang mot vikten av systematik, att skapa förutsättningar för förnyelse genom avveckling av program och kurser som inte längre är relevanta i förhållande till samhälls- och kunskapsutvecklingen och att utveckla verklig tvärvetenskap, parallellt med att en hög nivå på klassiska ämnen upprätthålls. För att etablera hållbara lärosäten behövs också riktade satsningar som stödjer utvecklingen och en ökad samverkan mellan lärosäten för att säkra resurser och kompetens.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-11-19

Referera så här

Brorström, B., & Påhlsson, B. (2020). Det hållbara lärosätet – innebörd och hinder på vägen. Högre utbildning, 10(2), 66–72. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2596

Nummer

Bidragsformer

Inbjudna artiklar

Kategorier

Nyckelord:

Agenda 2030, tvärvetenskap, progression, eldsjälar, trovärdighet, hållbar utveckling