Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030

  • Christel Persson Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
  • Maria Melén Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad
  • Daniel Einarson Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad

Abstract

Enligt Högskolelagen skall högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. FNs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål belyser ytterligare högskolornas roll att utveckla och sprida kunskap om hållbar utveckling. Det ställs dock krav på högskolelärares insikter kring hållbarhetsbegreppet och iscensättandet av dess flervetenskaplighet i undervisningssituationen. Den här artikeln beskriver en fakultetsövergripande högskolepedagogisk kurs, Undervisning för hållbar utveckling, med dessa krav som utgångspunkt. Kursens genomförande och design presenteras, liksom syfte och lärdomar.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2020-05-08
Referera så här
Persson, C., Melén, M., & Einarson, D. (2020). Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre Utbildning, 10(1), 18-24. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
Agenda 2030, ”educate the educators”, globala hållbarhetsmålen, högskolelärare, högskolepedagogisk utveckling, interdisciplinärt och tvärvetenskapligt förhållningssätt