Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030

Författare

  • Christel Persson Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
  • Maria Melén Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad
  • Daniel Einarson Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949

Abstract

Enligt Högskolelagen skall högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. FNs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål belyser ytterligare högskolornas roll att utveckla och sprida kunskap om hållbar utveckling. Det ställs dock krav på högskolelärares insikter kring hållbarhetsbegreppet och iscensättandet av dess flervetenskaplighet i undervisningssituationen. Den här artikeln beskriver en fakultetsövergripande högskolepedagogisk kurs, Undervisning för hållbar utveckling, med dessa krav som utgångspunkt. Kursens genomförande och design presenteras, liksom syfte och lärdomar.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-05-08

Referera så här

Persson, C., Melén, M., & Einarson, D. (2020). Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre utbildning, 10(1), 18–24. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Kategorier

Nyckelord:

Agenda 2030, ”educate the educators”, globala hållbarhetsmålen, högskolelärare, högskolepedagogisk utveckling, interdisciplinärt och tvärvetenskapligt förhållningssätt