Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2020-05-08

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Kategorier

Nyckelord:

Agenda 2030, ”educate the educators”, globala hållbarhetsmålen, högskolelärare, högskolepedagogisk utveckling, interdisciplinärt och tvärvetenskapligt förhållningssätt