Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll

  • John Holmberg Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige

Abstract

För att klara de globala utmaningarna menar FN:s Agenda 2030 att det krävs omställning av samhälleliga system. Det räcker inte med marginella justeringar. Ohållbara transport-, energi-, mat- och sjukvårdsystem behöver fasas ut och ersättas med hållbara. För att klara dessa omställningar behövs helhetssyn och samverkan. I denna artikel ger jag min reflektion över FN:s process för lärande för hållbar utveckling och på vilket sätt högskolor och universitet (HoU) kan bli mer aktiva i denna hållbarhetsomställning genom att ta vara på studenternas unika roll som möjliggörare.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2020-06-24
Referera så här
Holmberg, J. (2020). Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll. Högre utbildning, 10(1), 90-97. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2424
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
lärande, hållbar utveckling, systeminnovation, expedition, ledarskap