Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar

Författare

  • Stephanie Carleklev Institutionen för design, Linnéuniversitetet https://orcid.org/0000-0001-5525-8752
  • Johan Älvgren Universitetsledningens kansli, Linnéuniversitetet
  • Björn Idlinge Landsbygdsutvecklare, Växjö kommun
  • Lars Tomsmark Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v10.1961

Abstract

Kursen Lärande för hållbar utveckling som vi presenterar i denna artikel är en fortbildningskurs som vänder sig till högskole- och universitetslärare som vill integrera hållbar utveckling i sin undervisning. Målet med kursen är att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling utan att vända sig till en specifik disciplin eller ämne. Istället ligger fokus på möten och samtal kring de globala hållbarhetsutmaningarna som i sig själva skär tvärs över ämnesgränser.

Genom åren har kursen fått uppmärksamhet från olika håll och sedan den första kursomgången 2014 har ett flertal liknande kurser startats vid olika lärosäten i landet, inte sällan på initiativ av tidigare kursdeltagare. Totalt har mer än 50 deltagare genomgått kursen. Bland dem finns alla ämnen representerade och projektarbetena som genomförts på kursen visat på de omfattande och komplexa utmaningar vi står inför och vilka mångfacetterade insatser som behövs. Men det vi har upplevt som det viktigaste med kursen är att den ges till lärare inom alla ämnen och därmed möjliggör möten, kunskaps- och erfarenhetsutbyten över disciplingränserna, något som oftast är väldigt begränsat.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-04-14

Referera så här

Carleklev, S., Älvgren, J., Idlinge, B., & Tomsmark, L. (2020). Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar. Högre utbildning, 10(1), 13–17. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1961

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Kategorier

Nyckelord:

Lärande för hållbar utveckling, Fortbildning, högskole- och universitetslärare, hållbar utveckling