Återpublicering

Högre utbildning har följande regler för återpublicering:

Om en redan publicerad text – i en tidskrift, bok, rapport, på egen hemsida, lärosätessajt eller liknande – skickas in rör det sig om en återpublicering av en artikel. Då måste detta framgå i manuskriptet med en tydlig referens till ursprungspublikationen. Det måste också framgå att artikelförfattaren/na har upphovsrätten, eller fått tillstånd av den/de som har upphovsrätten.

Är texten omarbetad ska också detta framgå med hänvisning till ursprungspublikationen. Utöver kvaliteten kommer redaktion i sin bedömning ta ställning till värdet av en eventuell återpublicering.