Välkommen till Högre utbildnings nya webbplats!

2017-06-19

Denna nya webbplats är ett resultat av att tidskriften inlett samarbete med Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP), ett förlag under norska Cappelen Damm Akademisk. Våra två tidigare webbplatser, vår ”framsida” och vårt publiceringssystem, har nu ersatts med en som man når via hogreutbildning.se.

Alla som registrerat sig på våra tidigare webbplatser kommer att flyttas över till vår nya - som läsare, författare eller granskare beroende på vad man varit registrerad som. Flera förändringar kommer att ske, t.ex. att vi fr.o.m. 2017 kommer att publicera våra nummer löpande, i takt med att bidragen är klara, och att granskningen i fortsättningen kommer att ske ”blindad”, vilket bl.a. kräver att författare avidentifierar sina bidrag. Annat kommer att vara sig likt och tidskriften publicera fortfarande Open Access och utan publiceringsavgifter.

Meddelande till författare: Nya bidrag sänds in på denna webbplats. Bidrag under pågående granskning nås genom att logga in i det gamla publiceringssystemet, http://journals.lub.lu.se/index.php/hus/index