Forskningskonferens om högre utbildning!

2017-10-12

 

 

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018.

Forskning om högre utbildning sker inom skilda discipliner och sammanhang och de svenska och skandinaviska arenorna för diskussioner är få. Genom presentationer och samtal under konferensen lär vi känna varandra och varandras forskning inom fältet bättre, och genom tematiska diskussioner i särskilda intressegrupper (SIG) ges förutsättningar för framtida samverkan och spännande tematik inför kommande konferenser.

Läs mer på konferensens webbplats