Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning

Drivkrafter, stöd och utmaningar

Författare

  • Mona Fjellström Umeå universitet
  • Maria Wester Umeå universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1063

Abstract

Syftet med denna artikel är att diskutera förutsättningarna för universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. I policydokument och regelverk på såväl nationell som lokal nivå uttrycks förväntningar om att lärare ska problematisera, utforska och dokumentera sin undervisning; förväntningar om ett akademiskt lärarskap.

I denna artikel utgår vi från ett case där ett antal lärare beskriver sina tankar om och erfarenheter av att skriva om undervisning. Via enkäter, fokusgruppsintervjuer och kursutvärderingar har vi inhämtat kvantitativa och kvalitativa data från 30 deltagare i en högskolepedagogisk kurs med fokus på skrivande om och för undervisning. Våra data har analyserats innehållsligt utifrån en förståelseinriktad ansats.

Resultaten visar att skrivande om och för undervisning försiggår ensamt, osett och i tystnad samtidigt som lärarna upplever stor osäkerhet inför det de upplever som annorlunda skrivande. Baserat på våra resultat presenterar vi förslag på hur högskolelärares skrivande om och för undervisning kan stödjas.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2019-02-13

Referera så här

Fjellström, M., & Wester, M. (2019). Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning: Drivkrafter, stöd och utmaningar. Högre utbildning, 9(1), 20–33. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1063

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

akademiskt skrivande,, akademiskt lärarskap, skriva om undervisning, stöd för skrivande