Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning

Drivkrafter, stöd och utmaningar

  • Mona Fjellström Umeå universitet
  • Maria Wester Umeå universitet

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att diskutera förutsättningarna för universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. I policydokument och regelverk på såväl nationell som lokal nivå uttrycks förväntningar om att lärare ska problematisera, utforska och dokumentera sin undervisning; förväntningar om ett akademiskt lärarskap.

I denna artikel utgår vi från ett case där ett antal lärare beskriver sina tankar om och erfarenheter av att skriva om undervisning. Via enkäter, fokusgruppsintervjuer och kursutvärderingar har vi inhämtat kvantitativa och kvalitativa data från 30 deltagare i en högskolepedagogisk kurs med fokus på skrivande om och för undervisning. Våra data har analyserats innehållsligt utifrån en förståelseinriktad ansats.

Resultaten visar att skrivande om och för undervisning försiggår ensamt, osett och i tystnad samtidigt som lärarna upplever stor osäkerhet inför det de upplever som annorlunda skrivande. Baserat på våra resultat presenterar vi förslag på hur högskolelärares skrivande om och för undervisning kan stödjas.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2019-02-13
Sektion
Artiklar
How to Cite
FJELLSTRÖM, Mona; WESTER, Maria. Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. Högre utbildning, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 20-33, feb. 2019. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1063>. Senaste access: 19 apr. 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1063.
Nyckelord
akademiskt skrivande,, akademiskt lärarskap, skriva om undervisning, stöd för skrivande