Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen

  • Hilde Nancy Skaug OsloMet – storbyuniversitetet
  • Heid Osnes OsloMet – storbyuniversitetet

Sammanfattning

I denne artikkelen presenteres et eksempel på forskningsbasert utdanning med studentaktiv forskning samt studenters evaluering av å delta i forskning som en integrert del av studiet. Det empiriske grunnlaget består av deskriptive data fra en spørreundersøkelse blant to kull deltidsstudenter ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) (1). De fleste studier av studentaktiv forskning er gjort på viderekomne studenter.

Vår studie viser at førsteårs bachelorstudenter kan ha utbytte av å delta i forskning, men at mange studenter synes det er vanskelig å tilegne seg forskningslignende ferdigheter innenfor kvantitativ metode.

Note:
1. Høsten 2011 ble høgskolene i Oslo og Akershus slått sammen til HiOA. Høsten 2013 ble førskolelærerutdanningen endret til barnehagelærerutdanning. I 2018 fikk HiOA universitetsstatus og fikk navnet OsloMet – storbyuniversitetet.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2019-02-13
Sektion
Artiklar
How to Cite
SKAUG, Hilde Nancy; OSNES, Heid. Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen. Högre utbildning, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 6-19, feb. 2019. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1177>. Senaste access: 19 apr. 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1177.
Nyckelord
studentaktiv forskning, forskning-undervisning, førsteårs bachelorstudenter, kvantitativ forskning, studentevaluering, profesjonsrelevant