Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen

Författare

  • Hilde Nancy Skaug OsloMet – storbyuniversitetet
  • Heid Osnes OsloMet – storbyuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1177

Abstract

I denne artikkelen presenteres et eksempel på forskningsbasert utdanning med studentaktiv forskning samt studenters evaluering av å delta i forskning som en integrert del av studiet. Det empiriske grunnlaget består av deskriptive data fra en spørreundersøkelse blant to kull deltidsstudenter ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) (1). De fleste studier av studentaktiv forskning er gjort på viderekomne studenter.

Vår studie viser at førsteårs bachelorstudenter kan ha utbytte av å delta i forskning, men at mange studenter synes det er vanskelig å tilegne seg forskningslignende ferdigheter innenfor kvantitativ metode.

Note:
1. Høsten 2011 ble høgskolene i Oslo og Akershus slått sammen til HiOA. Høsten 2013 ble førskolelærerutdanningen endret til barnehagelærerutdanning. I 2018 fikk HiOA universitetsstatus og fikk navnet OsloMet – storbyuniversitetet.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2019-02-13

Referera så här

Skaug, H. N., & Osnes, H. (2019). Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen. Högre utbildning, 9(1), 6–19. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1177

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

studentaktiv forskning, forskning-undervisning, førsteårs bachelorstudenter, kvantitativ forskning, studentevaluering, profesjonsrelevant