Studieavhopp inom ’Hum-Sam’: Misslyckande eller strategi? Studenters egna berättelser om hur och varför de lämnade sina studier

Svenska

  • Paul Agnidakis Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Molly Sundberg Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Abstract

Artikeln problematiserar studieavhopp utifrån studenternas egna upplevelser. Baserat på intervjuer med 24 studenter som hoppat av undervisning i etnologi och kulturantropologi vid Uppsala universitet urskiljer författarna två avhoppstyper: en mindre förekommande som är resultatet av ofrivilligt misslyckande, och en betydligt vanligare som sker frivilligt och efterföljs av studier i andra ämnen, ofta med tydligare yrkeskoppling. Artikeln lyfter fram bakomliggande orsaker i relation till detta avhoppsmönster. Dessa berör den enskilda institutionen, det statliga utbildningssystemet samt förhållanden inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, såsom begränsade undervisningsresurser, hög andel fristående kurser och program utan yrkesexamen, och inte sällan låga antagningspoäng.

Publicerad
2018-12-27
Sektion
Artiklar
Nyckelord
studieavhopp, genomströmning, studentperspektiv, etnografisk ansats, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, Uppsala universitet