Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet

  • Ingela Johansson Lunds universitet
  • Gudrun Seiler-Holmer Gymnasielärare, Lund

Abstract

I språkutbildning vid svenska lärosäten finns det vanligtvis ett antal studenter i varje grupp som har det studerade språket som modersmål (L1), även om majoriteten utgörs av studerande som läser språket som främmande språk (L2). I vår studie undersöker vi erfarenheter av att undervisa denna typ av grupp genom semistrukturerade intervjuer med sex universitetslärare i franska, spanska och tyska. Undersökningen visar att lärarna mestadels ser L1-studenterna som en tillgång för gruppen, samtidigt som de är medvetna om risken att dessa blir alltför tongivande. Det framgår också att L1-studenterna, majoriteten med högskolestudier från hemlandet, överlag accepterar att de måste läsa sitt modersmål tillsammans med L2-inlärare för att bli lärare i svensk skola.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-05-28
Referera så här
Johansson, I., & Seiler-Holmer, G. (2019). Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet. Högre utbildning, 9(1), 60-77. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1471
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
språkinlärning, L1-talare, L2-inlärare, blandade grupper, heritage students