Mycket, men på låtsas

Vad studenter egentligen lär sig av ”miniprojekt” inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig teori och metod.

Författare

DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1497

Abstract

I artikelns fokus står ett upplägg för kurser i vetenskaplig teori och metod, där studenter under strikt reglerade former får genomföra ”miniprojekt” för att lära sig arbeta med sådant som intervju, observation, enkät och dokumentanalys. Kursupplägget ger sken av att ett stort antal studenter, med skiftande bakgrundskunskaper, på kort tid och med stor förutsägbarhet, når ofta ganska storslagna lärandemål. Artikelns huvudpoäng är att det emellertid rör sig just om sken, och inte om en verklig erfarenhet av det vetenskapliga hantverket. En stor del av artikeln ägnas åt att med hänvisning till ritualteori och psykoanalytiskt inspirerad kulturteori förklara varför denna typ av kursupplägg accepteras, trots att såväl lärare som studenter ofta är medvetna om det glapp mellan sken och verklighet som kursupplägget ger upphov till.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2019-09-11

Referera så här

Lundin, S. (2019). Mycket, men på låtsas: Vad studenter egentligen lär sig av ”miniprojekt” inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig teori och metod. Högre utbildning, 9(2), 1–14. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1497

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

Högskolepedagogik, ideologikritik, vetenskaplig metod