Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2019-10-04

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

självständiga arbeten, uppsatsskrivande, scaffolding, stöttning, stress, lärarutbildning