Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2020-06-03
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Academic writing, attitudes, motivation, identity, widening participation