Levande samtal om den odödliga Henrietta: Biografin som stöd för reflekterande diskussion och lärande

Författare

  • Erika Wall Mittuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.2971

Abstract

Här diskuteras om och hur en biografi kan bidra till reflekterande diskussioner och kritiskt tänkande i grundutbildning om etik. Den biografi som fokuseras är ”Den odödliga Henrietta Lacks” av Rebecca Skloot. Bokens användning redovisas och diskuteras med fokus på det litteraturseminarium som ingick i kursen. Slutsatsen, baserad på såväl lärar- som studentperspektiv, är att biografin fungerar väl som grund för reflekterande diskussioner. Genom att skildra komplexa och känslomässigt starka situationer skapar berättelsen om Henrietta Lacks engagemang och bidrar till en mer komplex förståelse av olika perspektiv på etik och moral kopplade till vård och medicinsk forskning. 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-07-05

Referera så här

Wall, E. (2021). Levande samtal om den odödliga Henrietta: Biografin som stöd för reflekterande diskussion och lärande. Högre utbildning, 11(2), 46–57. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2971

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

etik, kritiskt tänkande, litteratursamtal