Frivillig frånvaro - om den luddiga övergången till distansundervisning under covid-19-pandemin

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2022-05-04
Bidragsformer
Reflekterad utbildningspraktik
Nyckelord
coronaåtgärder, underifrån, Sverige, universitet, mikrokulturer, organisationskommunikasjon, pandemic response, bottom up, Sweden, university, microcultures, organizational communication