Ett motstridigt arbete – Universitetslärare handleder studentuppsatser

Författare

  • Helena Wallström Göteborgs universitet. Sverige
  • Katarina Samuelsson Göteborgs universitet. Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.3972

Abstract

Den här studien illustrerar hur styrning kommer till uttryck i universitetslärares beskrivningar av uppsatshandledningsarbete på grund- och avancerad nivå. Mer precist analyserar vi spänningsförhållanden mellan olika styrprinciper i åtta universitetslärares berättelser och lokala styrdokument gällande uppsatshandledningsarbete på en utbildningsvetenskaplig fakultet. Frågan som ger oss riktning är: Hur responderar universitetslärare på de organisatoriska strukturer som omger arbetet med uppsatshandledning. Vi utgår från ett professionsteoretiskt perspektiv och förstår uppsatshandledningsarbetet genom två idealtypiska styrprinciper, organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism. I likhet med tidigare studier om universitetslärares arbete framträdde motstridiga styrprinciper i uppsatshandledningsarbetet. I lärarnas berättelser framträder starka spänningar mellan yrkesprofessionalismens och organisationsprofessionalismens styrningslogiker. Universitetslärarnas utsagor om handledningsarbetet kännetecknades av ont om tid för arbetsuppgiften, fria men svårerövrade arbetssätt samt problematiseringar gällande kollegial oenighet kring vetenskaplig kvalitet hos den färdiga produkten. Utmaningarna hanterades genom att handledarna erbjöd sin fritid, utvecklade egna arbetssätt samt problematiserade och distanserade sig från att bedöma uppsatsernas vetenskapliga kvalitet. Hur de än gjorde blev arbetet svårgenomförbart och riskerade att få konsekvenser för den enskilde. Vi ställer oss frågan om liknande utmaningar även förekommer på andra fakulteter och inom andra delar av universitetslärares arbete. Vad betyder det i så fall för universitetslärares rätt till ett hållbart arbetsliv?

ENGLISH ABSTRACT

Clashing logics in lecturers’ stories of supervising degree projects

This paper highlights governance in university teachers’ statements about their work with supervision of degree projects, at undergraduate and advanced level. The study was carried out at an educational faculty at a Swedish university and consisted of semi-structural interviews with eight teachers and content analyses of documents from six different degree project courses. The data was analysed from a professional theoretical perspective. In alignment with previous research, contradictory logics of governance appeared in our findings. Tensions between and within the different logics of governance appeared and the teachers were trapped in the middle. The university teachers handled the challenges by offering their spare time, developing own working methods and by disclaiming responsibility for the scientific quality of the theses. However, this study was carried out in a particular context and the question is if similar challenges also appear at other faculties and in other areas of university teachers’ work? If so, what are the implications for university teachers’ sustainable work life?

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Wallström, H., & Samuelsson, K. (2023). Ett motstridigt arbete – Universitetslärare handleder studentuppsatser. Högre utbildning, 13(1), 72–84. https://doi.org/10.23865/hu.v13.3972

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

universitetslärares arbete, uppsatshandledning, organisationsprofessionalism, yrkesprofessionalism, styrning, university teacher's work, supervision, undergraduate degree project, organisationaø professionalism, occupational professionalism, gouvernace