Bokrecension: Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching

Författare

  • Lotta Jons Stockholms Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.5254

Abstract

"I boken Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching formulerar Gunnlaugur Magnússon och Johannes Rytzler en teori om undervisning i högre utbildning som vilar på utbildningsvetenskaplig grund. De vill med detta erbjuda ett alternativ till den, som de karaktäriserar det, hegemoniska och ideologiska diskurs som pådriven av Bolognaprocessens utbildningspolitik och -policy kommit att handla om  fördefinierade lärandemål, konstruktiv länkning mellan lärandeaktiviteter och lärandemål samt studentcentrering grundlagd i konstruktivistisk lärandeteori. Med hjälp av policyanalys, pedagogisk filosofi och didaktisk teori belyser Magnússon och Rytzler konsekvenserna av denna grundläggning och mejslar därefter fram ett teoretiskt bidrag som möjliggör en högskolepedagogisk disciplin grundad i utbildningsvetenskap." Läs Lotta Jons recesion av boken Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-02-10

Referera så här

Jons, L. (2023). Bokrecension: Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching. Högre utbildning, 13(1), 1–4. https://doi.org/10.23865/hu.v13.5254

Nummer

Bidragsformer

Recensioner