Att bli lärare - argument för en integrerad lärarutbildning

  • Jörgen Dimenäs Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession Göteborgs universitet
  • Tommy Gustafsson Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet
  • Annette Mitiche Center för skolutveckling Göteborgs Stad

Abstract

All form av utbildning i Sverige har under de senaste åren genomgått flera och stora reformer vilket inte minst påverkat lärarutbildningen. I denna forskningsöversikt fokuseras speciellt på att huvuddelen av lärarutbildningen handlar om läraryrket och endast en mindre del av studenternas möte med yrkesverksamheten. Artikeln uppmärksammar att traditionell delning mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier vare sig nationellt eller internationellt visat sig vara framgångsrik vad gäller att uppfylla lärarutbildnings mål. För att få ett perspektiv på svensk lärarutbildning har några internationella utblickar gjorts mot det som kan ses som generell problematik inom lärarutbildningar. Syftet med artikeln är att utifrån befintlig forskning kring lärarutbildning belysa och argumentera för åtgärder som kan möjliggöra en integrativ och forskningsbaserad lärarutbildning. Analysen bygger på ramfaktorteori i en lärarutbildningskontext. Resultatet av studien visar att det med forskning kring lärarutbildning som grund finns starka motiv för en tydligare integration mellan högskole- och verksamhetsförlagd utbildning. Vidare uppmärksammas vikten av att jämställa ett vetenskapligt förhållningssätt med beprövad erfarenhet. Vår slutsats är att det finns entydiga forskningsbaserade argument och åtgärder som kan leda till att svensk lärarutbildning utvecklas mot ett ökat fokus på integration.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Jörgen Dimenäs, Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession Göteborgs universitet

Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession
Göteborgs universitet

Docent

Tommy Gustafsson, Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet

Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet

Universitetslektor

Göteborgs universitet

Annette Mitiche, Center för skolutveckling Göteborgs Stad

Center för skolutveckling
Göteborgs Stad

Adjunkt

Fulltext

Publicerad
2016-10-14
Referera så här
Dimenäs, J., Gustafsson, T., & Mitiche, A. (2016). Att bli lärare - argument för en integrerad lärarutbildning. Högre Utbildning, 6(2), 121-137. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/745
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
lärarutbildning, ramfaktorteori, forskning, beprövad erfarenhet, integration, verksamhetsförlagd utbildning, högskoleförlagd utbildning, naturvetenskap, matematik, teknik