Kollaborativa medier för akademisk litteracitet. Ett exempel på användningen av Prezi i ett textseminarium.

  • Ingrid Forsler Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola

Sammanfattning

Här presenteras en modell för att arbeta med presentationsprogrammet Prezi i seminarier. Det pedagogiska upplägget fokuserar på hur Prezi kan användas för att stimulera samarbete och interaktion mellan studenterna och synliggöra den akademiska litteracitet som seminarieformen kräver. Modellen har testats under två år på ett seminarium i textkritik på Södertörns högskola, och har utvärderats av studenterna på kursen. Texten sammanfattar reflektionerna hos såväl undervisande lärande som hos studenter och argumenterar för att digitala medier kan användas för att öka studentaktiviteten samt att synliggöra processen att tolka och diskutera texter.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.

Author Biography

Ingrid Forsler, Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

Fulltext

Publicerad
2016-10-14
Sektion
Goda exempel
How to Cite
FORSLER, Ingrid. Kollaborativa medier för akademisk litteracitet. Ett exempel på användningen av Prezi i ett textseminarium.. Högre utbildning, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 165-170, oct. 2016. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/748>. Senaste access: 25 may 2018