Problembaseret læring og forumspil som motiverende læringsmetoder og fælles samarbejdsform i interprofessionel undervisning

  • Bodil Winther Hansen Metropolitan University College København
  • Camusa Hatt Metropolitan University College København

Abstract

I denne artikel fremlægger vi en undersøgelse af effekten af at bruge PBL med forumspil i interprofessionelle læringsforløb og vi diskuterer hvorfor disse metoder støtter studerendes og underviseres motivation for at indgå i et interprofessionelt læringsforløb. Undersøgelsen blev foretaget via tilrettelæggelse og gennemførelse af et konkret, interprofessionelt undervisningsforløb for to klasser omkring temaet ”konflikthåndtering” ud fra en PBL-ramme. Der blev foretaget dataindsamling via spørgeskema- og interviewundersøgelse, samt supplerende kvalitative dataindsamlingsmetoder, for at opnå indsigt i både kvantitative og kvalitative aspekter af studerendes og underviseres vurdering af forløbet og metoderne. Undersøgelsen peger på at PBL-metoden kan give et fælles og udviklende afsæt for underviserne og danne basis for meningsfuldt gruppearbejde for de studerende. De studerendes aktive deltagelse stimuleres og den personlige feedback til de studerende, der arbejdes med i vejledningerne, er stærkt motiverende og engagerende. Samtidig opnår de studerende at tilegne sig en ny, og, for de fleste studerende, anderledes studielæringsmetode. Forumspillet anvendes som en del af et PBL-baseret undervisningsforløb. De studerende oplever denne læringsform som meget motiverende, specielt fordi den kobler teori og praksis. Forumspillet kombinerer teorien med mere personlige og følelsesmæssige aspekter, det skaber bevidsthed om egne følelser og opmærksomhed på betydningen af en anerkendende tilgang. Resultaterne viser at PBL med forumspil kan være relevante metoder at anvende i interprofessionelle undervisningsforløb hvor manglende motivation og ringe deltagelse blandt studerende er fremherskende.
Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Bodil Winther Hansen, Metropolitan University College København

Lektor, Master i voksenlæring, Ergoterapeut
Metropolitan University College

Øvrige oplysninger se UC viden:

https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/bodil-winther-hansen%28a8b1239e-6220-404c-8ba2-46450a4664ef%29.html

Camusa Hatt, Metropolitan University College København

Lektor, Cand.Mag.

Pædagogisk ansvarlig, Offentlige-Private Alliancer (OPALL)

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen 

Se iøvrigt UC Viden.

https://www.ucviden.dk

Fulltext

Publicerad
2015-06-09
Referera så här
Hansen, B. W., & Hatt, C. (2015). Problembaseret læring og forumspil som motiverende læringsmetoder og fælles samarbejdsform i interprofessionel undervisning. Högre Utbildning, 5(1), 7-21. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/775
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
problembaseret læring, interprofessionel læring og samarbejde, motivation, læringsprocesser, forumspil