Kursvärderingar i system – akademiska lärares upplevelser och organisationens förmåga till utveckling

  • Torgny Roxå

Abstract

Den här studien undersöker effekter av kursvärderingar i system, d.v.s. när en fakultet eller ett lärosäte implementerat ett system för att samla in studenters synpunkter på kurser och undervisning. 14 lärare från olika ämnesområden vid en svensk teknisk högskola intervjuades om sina känslomässiga upplevelser av att få tillbaka resultaten från kursvärderingar. Studien visar att lärarna uppskattar att få studenternas synpunkter på undervisningen. Men resultaten visar också, i samklang med tidigare studier, att kursvärderingar i system mycket väl kan motverka pedagogisk utveckling. Avgörande är här de lokala kollegiala sammanhang där kursvärderingarnas resultat och lärares känslor kring dessa bearbetas och tolkas. Den formella organisationens förmåga att influera dessa sammanhang antas avgöra systemets förmåga att bidra till pedagogisk utveckling.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2013-06-19
Referera så här
Roxå, T. (2013). Kursvärderingar i system – akademiska lärares upplevelser och organisationens förmåga till utveckling. Högre Utbildning, 3(3), 225-236. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/803
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
kursvärderingar, identitet, pedagogisk utveckling, känslor