Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera.

Författare

  • Catharina Sternudd Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska högskola

Abstract

Catharina Sternudd recenserar:

Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera (2012, 2. uppl.), av Maria Björklund & Ulf Paulsson. Studentlitteratur

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad

2013-05-29

Referera så här

Sternudd, C. (2013). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Högre Utbildning, 3(3), 237–238. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/804

Nummer

Bidragsformer

Recensioner